Vaste lage prijzen bij Boedapest Reizen vaste lage prijzen       Compleet verzorgde reis bij Boedapest Reizen compleet verzorgd       3 geselecteerde hotels bij Boedapest Reizen geselecteerde hotels
Travelservice lid van SGR
Nominatie voor travelserice

Garanties Boedapestreizen.nl

Boedapestreizen.nl, onderdeel van TravelService, is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR):

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. SGR controleert jaarlijks de boeken van de reisorganisatoren. Of een reisorganisatie bij SGR is aangesloten, kunt u controleren via www.sgr.nl, klik op Zoeken op deelnemer.